adviseur overzicht / arbitrage

Arbitrage


U vindt hier alle adviseurs met het trefwoord 'Arbitrage' advies. Arbitrage U kunt ook in één keer een offerte Arbitrage aanvragen bij alle adviseurs die voldoen aan uw wensen. Zo hoeft u niet op zoek te gaan naar een adviseur, maar gaan adviseurs op zoek naar U.

Bedrijfsnaam / specialisatie

PlaatsCategorie


RegioArbitrage

Plaats: Sleeuwijk
Profiel: SLIJK Beëdigd informaticadeskundige

adviseur, adviesbureau Arbitrage
Adviesgebieden: computers mediation gerechtelijk deskundige arbiter arbitrage bemiddeling arbitrage sleeuwijk offerte arbitrage


Plaats: Uden
Profiel: Brunschot, Summeren, Hagoort

Arbeidsdeskundig adviezen waaronder onderzoeken voor rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, ondernemingen. Wat wij doen? Beoordeling arbeidsongeschiktheid Verzuimbeheersing Reïntegratiebeleid Reïntegratie in arbeid Werkplekonderzoek Human resource management Casemanagement Arbitrage Rechtbankbeoordelingen Huishoudelijk arbeid Hypothetische carriëres Counseling Mediation Interim management Bij onderzoeken naar arbeidsongeschiktheid doen we ook geregeld second opinions. Dit zowel in de particuliere sector als in de publieke sector.
Adviesgebieden: arbeidsongeschiktheid ziekteverzuim reintegratie preventie arbitrage uden offerte arbitrage


Plaats: Bergen
Profiel: t-energy.com

adviseur, adviesbureau Arbitrage
Adviesgebieden: energie arbitrage samenwerking stroomstoring schade nota controle arbitrage bergen offerte arbitrage


Plaats: Nijkerk
Profiel: Visser Informatika Consultancy bv

adviseur, adviesbureau Arbitrage
Adviesgebieden: interim management projectmanagement arbitrage geschillenbeslechting mediation managementadvies cio_ arbitrage nijkerk offerte arbitrage


Plaats: Leeuwarden
Profiel: ArbeidsConsultancy

Arbeidsrechter.nl is een vooruitstrevende dienstverlener op het gebied van arbeidsrecht. Een onafhankelijke organisatie met een centrale positie. Ons doel is kennis en vaardigheden binnen het arbeidsreht zo compleet mogelijk aan te bieden. Naast de grootste website, waarop allee informatie gratis wordt aangeboden bieden wij een groot scala aan diensten: - Een online gratis adviesservice - Spreekuur - Arbitrage - Opledingen arbeidsrecht - Juridische documenten Met dit aanbod is ArbeidsConsultancy een pionier op dit vakgebied.
Adviesgebieden: personeel ontslag arbeidsrecht arbitrage leeuwarden offerte arbitrage


Plaats: Almelo
Profiel: Solid Valuation

Solid Valuation houdt zich bezig met het waarderen van (belangen in) ondernemingen. Deze waardebepalingen worden uitgevoerd in het kader van onder andere: aan- en verkoop, bedrijfsopvolging, echtscheidingen, geschillen en arbitrage. Solid Valuation is de waarderingsspecialist en is ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Daarnaast is de heer drs. G. Slopsema RV ingeschreven in het Landelijke Register van Gerechtelijke Deskundigen als Gerechtelijke Deskundige op het gebied van Business Valuation.
Adviesgebieden: waardebepaling onderneming aandelenwaardering waardering valuation waarderingsdeskundige fusie en__ overname arbitrage almelo offerte arbitrage


Plaats: Amsterdam
Profiel: Lohman Davidse advocaten

Voor particulieren, grote ondernemingen en midden- en kleinbedrijf verrichten wij onder andere de navolgende werkzaamheden en diensten. - Begeleiding en advisering bij ruimtelijke planprocedures (bestemmingsplannen, vrijstellingsprocedures, bouwvergunningen en projectontwikkeling); - Advisering bij planschade; - Procedures tegen de overheid; - Advisering bij (Europese) aanbestedingsprocedures; - Het opstellen van contracten (aannemingsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten en overige overeenkomsten); - Het verzorgen van legal audits (screening van juridische bestendigheid van ondernemingen, algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten en contracten); - Begeleiding bij en het voeren van gerechtelijke procedures en arbitrage; - Advisering en begeleiding op het gebied van het huurrecht; - Advisering en begeleiding bij arbeidsconflicten; - gerechtelijke incassoprocedures...
Adviesgebieden: bouw en aanbestedingsrecht ruimtelijk bestuursrecht bestuursrecht contractenrecht arbitrage amsterdam offerte arbitrage


Plaats: Amsterdam
Profiel: Advocatenkantoor Blenheim

Blenheim is een advocatenkantoor in Amsterdam dat gespecialiseerd is in handelsrecht en vennootschapsrecht. De advocaten van Blenheim verlenen een breed scala aan juridische diensten. De praktijk van Blenheim richt zich onder meer op de volgende juridische gebieden agentuur, arbeidsrecht, auteursrecht, bankrecht, bestuursrecht, bouwrecht, civiele procedures, contractenrecht, distributie, entertainmentrecht, executierecht, faillissementsrecht, financieel recht, franchise, fusies en overnames, handelsnaamrecht, handelsrecht, huur en verhuur, incasso, ICT-recht, intellectueel eigendom, internet, internationale handel, mededingingsrecht, merkenrecht, naburige rechten, onroerend goed, procederen, arbitrage en mediation, productenaansprakelijkheid, projectfinanciering, ruimtelijke ordening, tekeningen- en modellenrecht, vennootschapsrecht, verbintenissenrecht, verzekeringsrecht, zekerheden...
Adviesgebieden: arbeidsrecht vennootschapsrecht vastgoed onroerend goed merkenrecht auteursrecht arbitrage amsterdam offerte arbitrage


Plaats: Den helder
Profiel: Knuwer & Creutzberg

Welkom bij Knuwer & Creutzberg Advocaten
Adviesgebieden: advocaten advocaat arbitrage den helder offerte arbitrage


Plaats: Leiden
Profiel: East-West Legal Consultancy BV

East-West Legal Consultancy B.V. participeert in Timmermans & Simons International Business Lawyers te Leiden. Het kantoor is o.m. gespecialiseerd in internationaal ondernemingsrecht met focus op Oost-Europa. Verdere rechtsgebieden die tot het werkterrein van Timmermans & Simons International Business Lawyers behoren zijn (internationaal) vervoersrecht; internationale handelsarbitrage en publiek-private samenwerking. Dr. Timmermans is als arbiter verbonden aan de volgende arbitrageinstituten: MKAS (Moskou); MKAS (Kiev); Kazakhstan International Arbitration Court (Almaty, Kazakhstan); LCIA (Londen); Maritime Arbitration Court (Moskou); en het Arbirage-instituut van de Moskouse effectenbeurs MICEX. Het kantoor beschikt over een uitgebreid netwerk van collega advocaten in Oost-Europa. Naast zijn advocatenpraktijk doceerde Dr. Timmermans tot de zomer van 2013 Russisch rec...
Adviesgebieden: juridisch recht advocaat oost europa internationaal ondernemingsrecht arbitrage arbitrage leiden offerte arbitrage


Plaats: Roosendaal
Profiel: Weinans, Advocatenkantoor

Advocatenkantoor Weinans te Roosendaal is in juli 1984 opgericht door Mr H. Weinans. Er zijn thans 2 advocaten en 2 administratieve medewerksters werkzaam. Het kantoor is gevestigd in een herenhuis dat dateert uit omstreeks 1900, gelegen aan de Brugstraat te Roosendaal, in de onmiddellijke nabijheid van het NS station Roosendaal. Het kantoor beoefent een algemene commerciële en familierechtelijke praktijk op de volgende rechtsgebieden: - arbeidsrecht - insolventierecht - huurrecht - onroerend goed recht (koop en verkoop van onroerend goed en geschillen daarover) - het opstellen van overeenkomsten - bestuursrecht (waaronder procedures tegen overheidsorganen) - ondernemingsrecht (waaronder bedrijfsovernames, commerciele contracten en algemene voorwaarden) - familierecht (waaronder alimentatiegeschillen en boedelverdelingen) - het voeren van (arbitrage)procedures...
Adviesgebieden: advocaten advocaat arbeidsrecht insolventierecht huurrecht arbitrage roosendaal offerte arbitrage


Plaats: H landstichting
Profiel: Heijltjes

Heijltjes Advocaten is gespecialiseerd in bouwzaken. Voor ondernemers die actief zijn in de bouw- of onroerendgoedsector, is Heijltjes Advocaten de geëigende partner. Een partner die veel deskundigheid inbrengt en als geen ander in staat is om alle voorkomende juridische zaken doeltreffend te behartigen, zowel vóór, tijdens als ná de bouw. De advocaten zijn bekend met alle aspecten van het bouwproces en kunnen vragen en geschillen vanuit de verschillende perspectieven (aannemer, opdrachtgever, architect, directie, ontwikkelaar, belanghebbende, etc.) beoordelen. De advocaten die gespecialiseerd zijn in civiel bouwrecht werken dagelijks met in de bouw gebruikelijke voorwaarden en regelingen zoals UAV 1989, AVA 1992, DNR, STABU en RA en zij procederen veelvuldig met name voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Onder het publiek bouwrecht valt feitelijk al hetgeen dat te make...
Adviesgebieden: advocaten advocaat bouwrecht bouwvergunning arbeidsrecht arbitrage h landstichting offerte arbitrage


Plaats: Heerenveen
Profiel: Zillinger Molenaar & Verdonk advocaten Heerenveen (Friesland)

Advocatenkantoor Heerenveen (Friesland).Elke maandag (behalve op feestdagen) bestaat er de mogelijkheid om voor een spreekuur bij ons kantoor binnen te lopen, en wel van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag dan aan een advocaat voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Aan dit spreekuur zijn voor u geen kosten verbonden. www.zmv-advocaten.nl. Strafrecht Arbeidsrecht Civiel recht Ondernemingsrecht / MKB faillissementsrecht Vastgoed Bestuursrecht Familierecht Vreemdelingenrecht Sportrecht Sportrecht Trefwoorden Sportrecht: Beoordelen statuten / sportreglementen / gedragsregels Arbeidsovereenkomsten / spelerscontracten / transfers Sponsorcontracten KNVB- en FIFA reglementen voetbalsport spelersmakelaar / sportmakelaar Portretrecht / merkenrecht / licenties en sportrecht Stadionverboden Tuchtrecht / Arbitrage in sportrecht / Court of Arbitrati...
Adviesgebieden: arbeidsrecht verbintenissenrecht civielrecht strafrecht familierecht sportrecht sport arbitrage heerenveen offerte arbitrage


Plaats: Rhenen
Profiel: ReVenue Consultants - Bedrijfsadvies | Bedrijfswaardering | Bedrijfsoverdracht

Wij, als adviseurs bij ReVenue Consultants, zijn paraat zodra u, als MKB-ondernemer, te maken krijgt met ingrijpende beslissingen. Voor uw onderneming, voor uzelf of voor uw familie. Beslissingen die u soms maar één keer in uw leven neemt en waarbij meer speelt dan geld. Het gaat dan over bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht, bedrijfswaardering, samenwerking, een nieuwe aandeelhouder, een vertrekkende aandeelhouder, een reorganisatie, een conflict en andere ingrijpende zaken. Zaken die gewoon goed geregeld moeten zijn en waarvoor u een beroep moet kunnen doen op een professionele, betrouwbare en betrokken adviseur. Op deze belangrijke en vaak cruciale momenten staan wij voor u klaar. Om u te adviseren en te ondersteunen. Onze adviseurs hebben hun kennis en ervaring opgedaan in een jarenlange carrière bij accountantsorganisaties en hebben bewust de overstap gemaakt van de accou...
Adviesgebieden: bedrijfsadvies bedrijfswaardering bedrijfsoverdracht bedrijfsopvolging bedrijfsovername familiebedrijf registeraccountant arbitrage rhenen offerte arbitrage