adviseur overzicht / directievoering begeleiden

Directievoering begeleiden


U vindt hier alle adviseurs met het trefwoord 'Directievoering begeleiden' advies. Directievoering begeleiden U kunt ook in één keer een offerte Directievoering begeleiden aanvragen bij alle adviseurs die voldoen aan uw wensen. Zo hoeft u niet op zoek te gaan naar een adviseur, maar gaan adviseurs op zoek naar U.

Bedrijfsnaam / specialisatie

PlaatsCategorie


RegioDirectievoering begeleiden

Plaats: Bergeijk
Profiel: Behrtel ontwerp- & bouwadvies

Behrtel Bouwadvies biedt ontwerpadvies en bouwbegeleiding tijdens de nieuwbouw, verbouw of renovatie van uw woning of bedrijfsgebouw. We richten ons op de belangen van de klant, van begin tot eind of juist in een bepaalde fase. We denken met u mee tijdens het gehele bouwproject en begeleiden u van ontwerp naar bouwaanvraag. Tevens kunnen wij u begeleiden tijdens de uitvoering van het bouwproject. Door onze ervaring en deskundigheid wordt een degelijk fundament gelegd voor een geslaagd bouwproces.
Adviesgebieden: architectuur architect ontwerp bouwkundig tekenwerk projectmanagement directievoering bouwtoezicht directievoering begeleiden bergeijk offerte directievoering begeleiden


Plaats: Bergen op zoom
Profiel: Technip- EPG b.v.

Als adviseur technische installaties kunnen wij het gehele project begeleiden, vanaf voorontwerp t/m de oplevering (inclusief directievoering) van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. De complete gebouwgebonden installatie voor E / W NEN 2767 inspectie E / W, Alle disciplines van rgd-BOEI inspecties Ontwerp tekeningen / revisie tekeningen (stabicad / Nordined) Tekeningen beheer
Adviesgebieden: vastgoedinspectie directievoering begeleiden bergen op zoom offerte directievoering begeleiden


Plaats: Amstelveen
Profiel: Wareco Ingenieurs

Wareco ingenieurs zijn kunnen voor u uitvoeren: bodemonderzoek, grondwateronderzoek, bodemsanering, waterbodem, asbestonderzoek, modellering, milieukundige begeleiding, mkb, bestekken, aanbestedingen, toezicht, directievoering. grondwateronderzoek, grondwaterbeheer, geohydrologische modellering, watertoets, grondwatermeetnetten, waterdata,grondwatermonitoring, peilbuizen, riolering, drainage, afkoppelen, grondwaterbemaling, bemalingsadvies. funderingsonderzoek, funderingsinspecties, fnderingsontgravingen. Bedrijfsprofiel: Wareco ingenieurs is sinds 1980 gespecialiseerd in de vakgebieden bodem, water en funderingen. Het bureau heeft ongeveer 60 medewerkers met vestigingen in Amstelveen en Deventer. We doen onderzoek en adviseren oplossingen en begeleiden de uitvoering.
Adviesgebieden: bodemonderzoek grondwateronderzoek bodemsanering waterbodem waterbodemonderzoek asbestonderzoek modellering directievoering begeleiden amstelveen offerte directievoering begeleiden


Plaats: Delft
Profiel: BTB Organisatie BV

btb B.V. is een onafhankelijke dienstverlener die haar expertise inzet ten behoeve van de bouwkundige begeleiding van bouwprojecten. Onze benadering is praktisch, pro-actief en oplossingsgericht. De kracht van de totale btb-organisatie is dat wij u in elke fase van de bouw praktisch en deskundig kunnen adviseren en ondersteunen bij het realiseren van uw ambities op het gebied van uitstraling, imago en functionaliteit. Dit vanuit de vestigingen Delft, Zwolle en Eindhoven waarmee een landelijke dekking wordt gerealiseerd. Delft fungeert daarbij als hoofdvestiging. btb (bureau toezicht bouwwerken) is in 1965 opgericht. Vanaf het allereerste moment is er sprake geweest van een specialisatie in het verzorgen van professionele dienstverlening op het gebied van bouwkundig toezicht en directievoering. Inmiddels zijn uit de btb-organisatie ook visiplan BV en oculus BV voortgekomen. Vi...
Adviesgebieden: bureau toezicht bouwwerken bouwbegeleiding directievoering toezicht inspecties directievoering begeleiden delft offerte directievoering begeleiden


Plaats: Rotterdam
Profiel: Liftintermediair

Liftintermediair is een zeer gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van liften. De expertise van ons bureau is hoofdzakelijk gelegen in de markt van de bestaande liften. Nieuwbouw van liften begeleiden wij uitsluitend voor bestaande relaties en indien er een exploitatievraagstuk aan ten grondslag ligt. De missie van ons bureau is dat wij op exploitatie (kosten) gerichte advisering doen van liften. Dat betekent dat wij niet alleen technische kennis in huis hebben, maar ook kennis van de markt en kostendeskundigheid. Onze medewerkers komen uit de liftenbranche en hebben gemiddeld zo’n 10 jaar ervaring bij meestal de grote multinationale liftbedrijven. Onze opdrachtgevers zijn voor meer dan 80% woningcorporatie. Daarnaast werken we voor andere professionele eigenaren van vastgoed. Onze opdrachten zijn grofweg in vier categorieën in te delen: 1. Beheer van liften (Begelei...
Adviesgebieden: lifttechniek liftbeheer kosten liftbeheer liftadvies directievoering begeleiden rotterdam offerte directievoering begeleiden


Plaats: Weesp
Profiel: Interim Bouwconsult BV

Interim bouwconsult b.v. is een onafhankelijk ingenieursburo, gespecialiseerd in projectmanagement en bouwkundige advisering, inhoudende het begeleiden, controleren van en adviseren bij bouwprojecten in, met name, de kantoor- en utiliteitsbouw. Ook het vervaardigen van meetcertificaten volgens de NEN 2580, veiligheids- en gezondheidsplannen, bouwkostenbeheersing, meerjarenonderhoudsprognoses, bouwbesluittoetsing, omgevingsvergunning aanvragen en vervaardigen van bestekken behoort tot de diensten van Interim bouwconsult b.v.
Adviesgebieden: bouwkunde nen_ 2580 meetcertificaat bestek begroting projectmanagement calculatie directievoering begeleiden weesp offerte directievoering begeleiden


Plaats: Kapel avezaath buren
Profiel: AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V.

AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V. is landelijk actief op de markt voor zakelijke dienstverlening in de meest uitgebreide zin van het woord. Oplossingen worden veelal op creatieve wijze gevonden, waardoor het financiële probleem van een ondernemer in veel situaties kan worden opgelost. Het werkterrein van AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V. omvat bedrijfsovernames, de management buy out en buy in, maar tevens kunnen wij u begeleiden en assisteren bij het verkrijgen van risicodragend kapitaal. Voorts kunnen wij u assisteren bij het verkrijgen van de juiste bedrijfsfinanciering of vastgoedfinanciering en onze jarenlange ervaring en de nauwe kontakten met vrijwel alle banken in Nederland en een aantal buitenlandse instellingen, maken ons succesvol. Voorts voeren wij een aantal directie en toezichthoudende functies uit.
Adviesgebieden: bedrijfsovername management buy_ out_ en__ buy_ in__ directievoering begeleiden kapel avezaath buren offerte directievoering begeleiden


Plaats: Eerbeek
Profiel: PMZ project management

Organisatie van bedrijfsverplaatsingen van idee tot en met verhuizing! Projectorganisatie Bedrijfsverhuizingen Bouwmanagement Inatallatieadvies Inkoopadvies en contractmanagement Vanuit de ervaring met inkopen van kapitaalgoederen wordt een bouwproject of verhuizing commercieel ingekocht. Daarbij is niet alleen de laagste prijs bepalend, maar ook de leveringsbetrouwbaarheid en het "value for money" principe. Voor het vastleggen van afspraken maken wij duidelijke contracten met leveranciers, zoals: aannemingsovereenkomsten en prestatiecontracten. Bij kritische opdrachten laten wij deze toetsen door een jurist. Wij hebben langjarige ervaring met het voorbereiden en begeleiden van bedrijfsverhuizingen. Zowel kantoren als industrie. Bij de start van een project: Samen met de directie van een bedrijf de ruimte behoefte bepalen, logistieke concepten bedenken en een budget bepalen o...
Adviesgebieden: industrie contracten nieuwbouw verbouwingen verhuizingen directievoering directievoering begeleiden eerbeek offerte directievoering begeleiden


Plaats: Hengelo
Profiel: STERK Projectmanagement & Advies

STERK Projectmanagement kan u op verschillende wijzen van dienst zijn Project- en procesmanagement STERK heeft ervaring met het realiseren van projecten op een concrete, haalbare en inspirerende manier. De projectmanager van STERK beheerst het project, weet wat de klant wil en kan zich goed verstaan met de vaak vele betrokkenen waarmee gewerkt wordt . Wij bewaken projectrisico's, tijdsduur, kwaliteit en financiën op basis van een vooraf opgesteld projectplan. Zo weet u precies hoe wij gezamenlijk het project zullen realiseren. STERK beheerst niet alleen het realiseren van projecten, maar ook het managen van processen. Het bewegen in soms complexe krachtenvelden vraagt om kennis en inzicht dat STERK in de loop van jaren heeft opgebouwd. Wij brengen de belangen van alle partijen goed in kaart en werken stapsgewijs aan processen waarbij relevante partijen steeds weten waar zij aan...
Adviesgebieden: omgevingsmanagement enthousiast gedreven besluitvaardig creatief vastgoedontwikkeling herbestemming directievoering begeleiden hengelo offerte directievoering begeleiden
  Zoek met één van de woorden: Directievoering OF begeleiden