adviseur overzicht / ruimtelijk advies

Ruimtelijk advies


U vindt hier alle adviseurs met het trefwoord 'Ruimtelijk advies' advies. Ruimtelijk advies U kunt ook in één keer een offerte Ruimtelijk advies aanvragen bij alle adviseurs die voldoen aan uw wensen. Zo hoeft u niet op zoek te gaan naar een adviseur, maar gaan adviseurs op zoek naar U.

Bedrijfsnaam / specialisatie

PlaatsCategorie


RegioRuimtelijk advies

Plaats: Roermond
Profiel: Rura Ruimtelijk Advies

Rura Ruimtelijk Advies is een planologisch adviesbureau en richt zich op zowel de advisering van particulieren en ondernemers als overheid op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Rura Ruimtelijk Advies helpt u graag met uw ruimtelijke initiatieven in de vorm van een omgevingsvergunning, bestemmingsplan of haalbaarheidsstudie. Rura Ruimtelijk Advies put uit jarenlange ervaring bij de gemeentelijke overheid en adviesbureaus binnen het werkgebied van de ruimtelijke ordening. Een van de redenen waarom Rura Ruimtelijk Advies een groot scala aan diensten en producten kan aanbieden. U kunt hierbij denken aan: Managen en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen; Begeleiden van actualisatieopgaven van bestemmingsplannen; Planologische haalbaarheidstoets voor ruimtelijke ontwikkelingen; ...
Adviesgebieden: bestemmingsplan ruimtelijke onderbouwing advies omgevingsvergunning wabo wro_ ruimtelijke ordening ruimtelijk advies roermond offerte ruimtelijk advies


Plaats: Middenbeemster
Profiel: Dings Juridisch Advies & Consultancy

Mijn kantoor bestaat nu 6 jaar. Ik ben gespecialiseerd in arbeidsrecht, ontslagrecht, sociale zekerheidsrecht en ruimtelijk bestuursrecht, huurrecht en confllictbemiddeling. Sinds september 2007 bestaat er een samenwerkingsverband met MB Legal & Tax (www.mblegal.nl) te Middenbeemster. In dit bureau bundelen juristen en fiscalisten hun kennis op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, fiscale zaken en ruimtelijk bestuursrecht. Het bureau richt zich op ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. Deze samenwerking maakt integrale dienstverlening aan ondernemers mogelijk.
Adviesgebieden: juridisch recht ruimtelijk advies middenbeemster offerte ruimtelijk advies


Plaats: Luttenberg
Profiel: Koops ruimtelijk advies

Koops ruimtelijk advies is gespecialiseerd in het opstellen van: - bestemmingsplannen; - ruimtelijke onderbouwingen; - vergunningprocedures; - ontwikkelingen in het landelijk gebied, zoals agrarische bedrijfsuitbreiding, ruimte- voor- ruimte en functieverandering.
Adviesgebieden: bestemmingsplan ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning wabo ruimtelijke ordening omgevingsloket ruimtelijk advies luttenberg offerte ruimtelijk advies


Plaats: Oud-beijerland
Profiel: VR-advies

Werkzaamheden VR Advies • Gemeentelijke regievoering bij de uitbesteding van dorpsontwikkelingsplannen, bestemmings-plannen, stedenbouwkundige plannen, structuurvisies etc; • Het stedenbouwkundig toetsen van (grote) ruimtelijke plannen; (bijv. op basis van structuurplannen, welstandsbeleid, beeldkwaliteitsplan etc.) • B&W, Raad en Commissie informeren en adviseren over ruimtelijke ontwikkelingen; • Randvoorwaarden en uitgangspunten opstellen m.b.t. toekomstige bouwplannen; • Het zitting nemen in ruimtelijke kwaliteitsteams namens de gemeente; • Het vervullen van de supervisorrol voor (grote) ruimtelijke (gemeentelijke) plannen; • Stedenbouwkundige regie bij grote ruimtelijke plannen; • Inhoudelijke (deel)bijdrage(n) leveren aan de totstandkoming van strategisch gemeentelijk en provinciaal (ruimtel...
Adviesgebieden: stedenbouwkundige stedenbouw ruimtelijke ordening planoloog ruimtelijk advies oud-beijerland offerte ruimtelijk advies


Plaats: Steenwijk
Profiel: Advocatenkantoor Elgersma

Bij Advocatenkantoor Elgersma kunt u terecht voor heldere adviezen en deugdelijke rechtsbijstand op alle rechtsgebieden waar de vastgoedsector mee te maken heeft. Van ruimtelijk ordeningsrecht, aanbestedingsrecht en PPS constructies tot bouwrecht, huurrecht en het recht van koop en verkoop van onroerende zaken. Advocatenkantoor Elgersma is actief binnen een kwaliteitsnetwerk van specialisten, zodat u altijd verzekerd bent van een breed en compleet advies.
Adviesgebieden: vastgoedrecht ruimtelijk advies steenwijk offerte ruimtelijk advies


Plaats: Wijnaldum
Profiel: DRIVE! 3D

Ontwerp- en adviesbureau voor omgevingsvormgeving: ruimtelijk advies en ontwerp op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur * ruimtelijke scenario's * onderzoek en strategie * landschapsplannen * * ontwerp openbare ruimte * stedenbouwkundige plannen * * verkavelingsstudies * ontwerp stedelijk meubilair * tuinontwerp * * hoogbouwvisies * parkeeronderzoek en -ontwerp * * structuurvisies * beeldkwaliteitsplannen * * (masterplan) kunst en openbare ruimte *
Adviesgebieden: stedenbouw en__ landschap landschapsarchitectuur inrichting van_ openbare ruimtelijk advies wijnaldum offerte ruimtelijk advies


Plaats: Meppel
Profiel: Harvado Projectmanagement en advies BV

Zoekt u een betrokken, inventief en snel handelend (technisch) adviseur om u bij te staan bij uw nieuwbouw, verbouw, herindeling, verhuizingen, Het Nieuwe Werken of een ander huisvesting gerelateerd project? Harvado kan u dan van dienst zijn. Wij hebben al vele huisvestingsprojecten uitgevoerd en installatietechnische vraagstukken van oplossingen voorzien voor onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld de Rijksgebouwendienst, Stork, Stenden Hogeschool Leeuwarden, Welzijn Eindhoven, Medisch Centrum Leeuwarden en diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Als u extra(technische) capaciteit zoekt tijdens een huisvestingsproject kunt u Harvado inschakelen voor de uitvoering of begeleiding van bijvoorbeeld: * Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen. * Technisch Programma van Eisen (werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties). * Architectenselectie, aannemersselectie (aanbe...
Adviesgebieden: installaties binnenklimaat energiebesparing onderhoud ontwerp beheer facility management ruimtelijk advies meppel offerte ruimtelijk advies


Plaats: Ede gld
Profiel: Johan Weerkamp

Advies en begeleiding, training- opleiding, conflictbemiddeling ( mediation), land- en tuinbouw, platteland, midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven. Gespecialiseerd in familiebedrijven in land- en tuinbouw en midden- en kleinbedrijf.Verstoorde verhoudingen en geschillen tussen ouders, bedrijfsopvolger(s) en overige kinderen. Samenwerkingsvraagstukken in familiebedrijven, maatschappen en VOF's. Gespecialiseerd in training in interactie in ledenorganisaties. (verenigingen, belangenorganisaties, coöperaties)Gesprek tussen bestuur en leden. Bijzonder interessegebied: interactieve beleidsprocessen met stakeholders in ruimtelijk beleid en plattelandsontwikkeling.
Adviesgebieden: conflictbemiddeling mediation familiebedrijven land en__ tuinbouw training ruimtelijk advies ede gld offerte ruimtelijk advies


Plaats: Nijmegen
Profiel: BUCK CONSULTANTS INTERNATIONAL

Buck Consultants International (BCI) onderzoekt, adviseert, implementeert en voert project-management uit op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed en logistieke ketens. Daarbij gaat het om strategisch-conceptuele projecten en operationele adviezen. Het bureau werkt voor overheden en bedrijfsleven in Nederland/Vlaanderen en elders in Europa en werkt aan strategische visies maar ook aan concrete projecten. BCI heeft naast het kantoor in Nijmegen ook kantoren in Den Haag, Brussel, Londen, Parijs en in Atlanta USA. BCI telt momenteel 60 werknemers, waarvan 50 academici. Buck Consultants International is werkzaam op zes terreinen. 1 Economische ontwikkeling en werklocaties: (ruimtelijk/regionaal) economische analyses, verkenningen en ontwikkelingsprogramma-s, inclusief planning en herstructurering van bedrijventerreinen. 2 Commercieel vastgoed: marktonderzoek, str...
Adviesgebieden: economie supply chain infrastructuur vastgoed locatiekeuze logistiek advies bedrijventerreinen ruimtelijk advies nijmegen offerte ruimtelijk advies


Plaats: Franeker
Profiel: BaJoRuimtelijkAdies

BAJO Ruimtelijk Advies Bureau voor ruimtelijke ontwikkeling, planologie & stedenbouw U hebt het vast wel meegemaakt: u maakt een bouwplan. U dient de aanvraag in bij de gemeente. De gemeente wijst hem af. U krijgt (schriftelijk) uitleg over de afwijzing, maar eigenlijk begrijpt u niet echt waarom het bouwplan wordt afgewezen. U hebt toch een prachtig plan gemaakt en er veel tijd en energie ingestoken? Waarom wordt daar dan geen omgevingsvergunning voor verleend? Het voelt zo onterecht en oneerlijk. BaJoRuimtelijkAdvies heeft voor u zinvolle tips om ruimtelijke procedures eenvoudigere te maken, vlotter te laten verlopen, waarmee tijd, geld en energie bespaard kan worden. Wij hebben namelijk hiervoor de zogenaamde ‘Afpelmethode’ ontwikkeld. BaJoRuimtelijkAdvies, bureau voor ruimtelijke ontwikkeling, planologie & stedenbouw staat garant voor deskundigheid en kwaliteit...
Adviesgebieden: procesmatige begeleiding van_ planologisch procedures postzegel bestemmingsplannen ruimtelijk advies franeker offerte ruimtelijk advies


Plaats: Eindhoven
Profiel: bureau GUM

Bureau GUM - Ruimtelijk ontwerp en onderzoek Bureau GUM is gespecialiseerd in gebouwen voor kinderen. Dit varieert in het geven van advies bij renovaties of verbouwingen tot het ontwerpen van nieuwbouw of een natuurlijke speelplaats. De werkwijze van bureau GUM valt het best te beschrijven met de volgende trefwoorden: GEZOND: GUM gaat een stapje verder: een goed gebouw is gezond: duurzaam, gezond voor het milieu maar vooral ook gezond voor de gebruiker. De kwaliteit van het binnenmilieu is afhankelijk van de installaties en de bouwmaterialen maar ook van de keuze van stoffering en inrichting. Naast kennis en ervaring heeft GUM op dit gebied een netwerk opgebouwd van experts. Het ontwerp voor de MFA Klooster Zijtaart is dan ook uitgeroepen tot “VOORBEELDPROJECT FRISSE SCHOLEN”! UITDAGEND: GUM wil gebouwen die spreken, waar je trots op kan zijn. Markant als de gebruikers. Waar de...
Adviesgebieden: scholenbouw frisse scholen renovaties monumentale gebouwen ruimtelijk advies eindhoven offerte ruimtelijk advies


Plaats: Kerkdriel
Profiel: Plan W

Plan W adviseert en begeleidt overheid, particulieren, bedrijven en instellingen bij het realiseren van hun ruimtelijke plannen. Persoonlijk contact staat daarbij hoog in het vaandel. Samenwerking met opdrachtgever en de betrokken instanties is noodzakelijk voor het realiseren van een plan. De planologe Willemien van der Kaaij kent de trajecten en procedures binnen de ruimtelijke ordening op haar duimpje. Als zelfstandig ondernemer met een unieke persoonlijke aanpak en met hulp van een aantal sterke partnerbedrijven gaat ze als geen ander iedere uitdaging aan. Specialiteit van Plan W: Ruimtelijk beleid Na jarenlange ervaring, opgedaan bij adviesbureaus en ook gemeentelijke- en rijksoverheid koos Willemien van der Kaaij bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Haar specialiteit is: ruimtelijk ordeningsbeleid en de (on)mogelijkheden die daaruit voortvloeien. *Voor wie? Plan ...
Adviesgebieden: bestemmingsplan buitengebied ruimtelijke onderbouwing inspraakreactie zienswijze planschade wijzigingsplan ruimtelijk advies kerkdriel offerte ruimtelijk advies


Plaats: Rijswijk zh
Profiel: Roots Beleidsadvies

Roots is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed. In de visie van Roots moet een regio of locatie worden ontwikkeld naar de specifieke kenmerken (de roots) van het gebied. Roots helpt haar opdrachtgevers bij het inventariseren van die kenmerken, het in beeld brengen van relevante trends en ontwikkelingen en het opstellen van visies. Ook voert het bureau (markt)onderzoeken uit voor de ontwikkeling van locaties en brengt het bij (mogelijke) gebiedsontwikkelingen de effecten in het sociale, economische en fysieke domein in kaart. De specialiteiten van het bureau zijn ruimtelijk-economisch onderzoek, het begeleiden van visie- en strategieontwikkeling, het opstellen van economische actieprogramma’s, effectmeting van gebiedsontwikkelingsprojecten, beleidsevaluatie en procesmanagement. Op het gebied van ruimte, economie en vastgoed i...
Adviesgebieden: ruimte economie vastgoed onderzoek advies gebied locatie ruimtelijk advies rijswijk zh offerte ruimtelijk advies


Plaats: Tegelen
Profiel: dim

Dim… Dim houdt zich als full-service reclamebureau bezig met conceptontwikkeling, creatie en realisatie van grafische, ruimtelijke en digitale producties. Door deze drie disciplines in het communicatievak onder één dak aan te bieden houden we grip op de kwaliteit. Daarnaast zijn we zo als geen ander in staat om ook de integrale samenhang en daarmee synergie tussen uitingen te bewerkstelligen. Dim bv werd in 1984 opgericht in Tegelen, op een steenworp van de Duitse grens. We zijn sinds die tijd uitgegroeid van een familiebedrijf met de focus op uitvoering, naar een middelgroot bureau van 17 medewerkers dat al vroegtijdig met opdrachtgevers om tafel wil om mee te denken op strategisch niveau. Sinds 2011 bedient Dim ook met succes de Duitse markt vanuit haar GmbH in Düsseldorf. Voor beide markten ontwikkelt Dim campagnes, logo's en huisstijlen, documentatiemateriaal, websites en ...
Adviesgebieden: reclame dim_ reclame bureau reclamebureau ontwerp grafisch ruimtelijk advies tegelen offerte ruimtelijk advies


Plaats: Amersfoort
Profiel: C-Style Concepts interieuradvies en verkoopstyling

C-Style Concepts kan op meerdere vlakken iets voor je betekenen; ik bied interieurontwerp, -advies en -styling voor woning, kantoor, horeca etc. Ook verzorg ik verkoopstyling voor te koop staande woningen en meubelverhuur voor leegstaande woningen. Hierbij kan ik ook de fotografie verzorgen. Een interieur moet niet alleen mooi en sfeervol zijn, maar ook praktisch en vooral persoonlijk. Het moet die plek zijn waar alle bewoners zich fijn voelen. Wil je de inrichting veranderen, zoek je een oplossing op maat, mis je de juiste sfeer of wil je praktische oplossingen? Ga je verhuizen en weet je niet hoe je de ruimte het beste kunt indelen? C-Style Concepts kan je helpen met een passende, creatieve oplossing en een persoonlijke sfeer. Ik luister goed naar je wensen en vertaal dit in een plan dat bij jou en je huis past. Bij verkoopstyling gaat het niet om smaak. Het doel is om jouw huis ...
Adviesgebieden: interieurontwerp interieurstyling interieuradvies kleuradvies verkoopstyling vastgoedstyling meubelverhuur ruimtelijk advies amersfoort offerte ruimtelijk advies


Plaats: Nieuwegein
Profiel: LBP|SIGHT

LBP|SIGHT is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met veertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu. Met ruim honderd professionals hebben we alle specialistische kennis in huis om slimme, praktische oplossingen te ontwikkelen. Maar we zijn tegelijkertijd klein genoeg voor persoonlijke aandacht, korte lijnen en maatwerk. Juist die combinatie is nodig. Projecten worden namelijk steeds complexer. Zelfs als het eenvoudig lijkt, zijn de gevolgen groot – ruimtelijk, juridisch, technisch en economisch. Kennis is cruciaal maar nog belangrijker is het vermogen om vraagstukken in hun totaliteit en onderlinge samenhang op te lossen. En daarvoor moeten specialisten snel met elkaar kunnen schakelen, in een sfeer waarin het niet om het puzzelstukje gaat, maar om de puzzel. Meer informatie over onze specialisten vindt u op onze website: www.lbpsight.nl.
Adviesgebieden: lbp_ sight advies adviesbureau akoestiek akoestisch arbeidshygi ruimtelijk advies nieuwegein offerte ruimtelijk advies


Plaats: Breda
Profiel: Juridisch Adviesbureau Vossen

Juridisch adviesbureau Vossen (JAV) is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht/omgevingsrecht. Particulieren, ondernemers en overheden kunnen bij JAV terecht met vragen op het gebied van ruimtelijke ordening, (bouw)vergunningen, handhaving, planschade, natuurbeschermingsrecht, APV, bestemmingsplan, wabo, bestuursprocesrecht, bezwaar en beroep. JAV kan u voorzien van inhoudelijke adviezen op genoemde onderwerpen maar kan namens u ook bezwaar- en beroepsprocedures voeren tot in hoogste instantie. Naast advisering in concrete dossiers kan JAV ook tijdelijk ingehuurd worden als interimjurist. De oprichter van JAV, Friso Vossen, heeft als jurist bestuursrecht zeer veel ervaring. Na zijn rechtenstudie heeft hij 7,5 jaar gewerkt als stafjurist bij een grote gemeente. Daarna heeft hij 5,5 jaar gewerkt als advocaat in het bestuursrecht. In augustus 2009 heeft hij JAV opgericht en si...
Adviesgebieden: ruimtelijke ordening vergunningen bouwvergunning planschade handhaving bestemmingsplan bezwaar ruimtelijk advies breda offerte ruimtelijk advies


Plaats: Almere
Profiel: Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed BV

Metafoor adviseert gemeentelijke overheden en corporaties op het gebied van gebiedsontwikkeling en vastgoed. In ons 13 jarig bestaan zijn wij uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie met ca. 60 adviseurs. Metafoor levert kwalitatief hoogwaardige en kennisintensieve ondersteuning op maat, door middel van detachering, producten en advies. Als adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bedienen wij alle facetten die spelen bij afdelingen grondbedrijf, projectmanagement en ruimtelijke ordening.
Adviesgebieden: financieel plaeconomie vastgoed bestemmingsplan ruimtelijk advies almere offerte ruimtelijk advies
  Zoek met één van de woorden: Ruimtelijk OF advies